Fraktföretagens miljöansvar

Fraktföretagens miljöansvar

Många företag, stora som små, är ofta beroende av frakt för att få sina varor och produkter levererade. Ibland inom Sveriges gränser, men ofta också långt utanför. Många faktorer är inblandade i varje frakt, och utöver att det är många…

Arbeta inom transport och logistik

Arbeta inom transport och logistik

Transport och logistiksektorn i Sverige förser tusentals människor med jobb och har länge gjort det. I Sverige är vi duktiga på att transportera varor och gods på ett effektivt sätt och det finns många företag som sysslar med detta. Transport…

Miljövänlig tranport

Miljövänlig tranport

Över jorden transporteras varje dygn otroliga mängder saker och passagerare. Det gör därför en enorm skillnad i miljöarbetet om dessa transporter sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Här kommer några tankar om vad framtiden bär med sig inom…

Hur du transporterar känsliga föremål

Hur du transporterar känsliga föremål

Att köra säkert i trafiken är avgörande för att garantera att du inte skadar dig själv eller någon annan. Nyckeln till att sitta tryggt bakom ratten är att följa säkra körrutiner, både utanför och inuti ditt fordon. Till viss del…

Fördelar med att leasa transportutrustning

Fördelar med att leasa transportutrustning

Du behöver inte alltid köpa din transportutrustning till din lastbil eller annat transportfordon du äger. På samma sätt som du kan privatleasa en bil snabbt och smidigt kan du också leasa den specifika utrustning du behöver. Privatleasing hos Mitsubishi innebär…

Transportering av företagsprodukter och gods
Transport av bohag

Transport av bohag

När människor flyttar mellan olika länder kräver detta i de flesta fallen att ett externt bolag hyrs in för att flytta bohaget. En del familjer har fl

Jobb inom transport och logistik
Flygplan, det dyrare alterantivet
Båtar

Båtar

Sedan människan först började tillverka olika typer av fartyg och båtar så har de varit nödvändiga för att kunna frakta olika typer av gods och produk