Arbeta inom transport och logistik

Transport och logistiksektorn i Sverige förser tusentals människor med jobb och har länge gjort det. I Sverige är vi duktiga på att transportera varor och gods på ett effektivt sätt och det finns många företag som sysslar med detta. Transport och logistik går ofta hand i hand med varandra med anledning av att det material som transporteras ofta lagras någonstans, både före och efter transporten. Att kunna ha ett bra flöde av material och gods från tillverkning till slutdestination är viktigt för att transporten och logistiken ska kunna ske på ett smidigt sätt. Just därför behövs det många som arbetar inom sektorn, både med att köra transporter och att arbeta inom logistik för hantering och styrning av alla produkter och allt material som transporteras.

Transportörernas uppgifter

Transporter av allt gods och material som går genom landet sker oftast via lastbilar, men även via tåg och till viss del flyg. Transportörens huvuduppgift är att se till att materialet kommer fram till kunden i tid och i gott skick. Det ställs därför höga krav på åkerierna runtom i landet och deras chaufförer. En stor del av transporten sker från den norra delen av landet till den södra delen. För att kunna arbeta för exempelvis ett åkeri så krävs att man har lastbilskort. Om man bor i norra delen av landet och vill arbeta som lastbilschaufför så kan man ta lastbilskortet hos en trafikskola i Gävle som har den kursen. Beroende på vilket gods man vill transportera kan det även krävas andra bevis.

Logistikarbetarens uppgifter

De som arbetar inom logistiksektorn har som huvuduppgift att ta emot gods och material som kommer med lastbil, tåg eller flyg som sedan lagras tills det hämtas eller skickas ut till kunden. Att arbeta med logistik kräver en hel del planering och styrning av materialflödet som kommer in, samt att se till att det sker på ett smidigt sätt från det att transportören hämtar upp det från tillverkaren tills dess att det når slutkunden. Det är därför en förutsättning att kommunikationen mellan transport och logistiksektorn fungerar bra. Logistikarbetarna ansvar för styrning av allt gods medan de som transporterar materialet ansvarar för att det kommet fram i tid.