Transportering av företagsprodukter och gods

När det kommer till att transportera olika typer av företagsprodukter och gods finns det flera olika sätt att göra detta på. En del företag anlitar exempelvis externa experter som flyttar produkterna, medan större företag till och med startar egna transportföretag för att frakta saker. Detta är något som bland annat Amazon har gjort, då de till och med har stora flygplan som flyger runt produkterna i världen. Därför kommer denna artikel kolla närmre på hur det funkar med transportering av produkter, då det kan skilja sig åt väldigt mycket mellan olika företag.

Transport och stora företag

När stora företag transporterar produkter och varor brukar det oftast ske mellan flera olika platser. Först och främst måste produkterna hämtas från företagets fabrik, därefter brukar de fraktas till en typ en uppsamlingsplats. Därefter kan olika distributörer hämta produkterna och köra ut dem till olika butiker. En del företag har dock egna lastbilar som kan köra runt produkterna till de olika kunderna. När det kommer till livsmedel är det högst ovanligt att privatpersoner köper varor direkt från producenten eller tillverkaren. Kunderna är i detta fall exempelvis Ica, Willys och Coop. På så sätt är det ovanligt att som privatperson köpa matvaror direkt från en tillverkare.

Internationell transport

Vad som gör transport och logistik mer komplext är när olika typer av produkter och gods ska fraktas mellan olika länder. I detta fall blir de olika tullarna involverade, varpå svenska Tullverket har koll på vad som får fraktas in i Sverige. Vad som blir än mer komplext är när företag därefter ska sälja varorna i olika länder. Detta på grund av att olika skatteregler blir aktuella. I många länder är det inte ens lagligt att sälja olika typer av varor utan att en viss myndighet har inspekterat företaget i fråga. Livsmedel är återigen ett bra exempel, varpå företag som säljer livsmedel måste ha tillåtelse att göra detta enligt EU-lagstiftning.

Transport och mindre företag

När det kommer till transport av varor och produkter för mindre företag är detta betydligt enklare utifrån ett juridiskt perspektiv. Detta då mindre företag ofta bara fraktar produkter inom det land som dem är verksamma inom, samt kanske några ytterligare grannländer. I sin tur innebär det att företaget endast behöver ha några få länders lagar i åtanke. Detta till skillnad från Amazon och Ebay som fraktar saker i hela världen, varpå de behöver ha jurister som kan de olika regelverken i vardera land. Som mindre företag finns det dock andra utmaningar. Det kan nämligen vara väldigt dyrt att frakta varor inom landet. Detta beror på att lönerna är väldigt höga i Sverige, vilket gör att det är dyrt att driva företagen och hyra in externa tjänster som lastbilschaufförer.