Fraktföretagens miljöansvar

Många företag, stora som små, är ofta beroende av frakt för att få sina varor och produkter levererade. Ibland inom Sveriges gränser, men ofta också långt utanför. Många faktorer är inblandade i varje frakt, och utöver att det är många delar som ska fungera tillsammans är frakter även starkt miljöpåverkande. Vad kan företagen göra för att skapa så sömlösa leveranser som möjligt?

 

Planera transporten väl

Transporter resulterar alltid i någon form av klimatavtryck, oavsett om det är en längre eller kortare transport. Mycket handlar om packningens emballage, om det finns klimatkompenserade metoder och vilket fraktsätt som används. Till exempel har flygfrakter alltid en oerhört mycket större klimatpåverkan än om valet fallit på tågtransporter. Beroende på vilken typ av transport det handlar om och hur mycket tid som finns tillgänglig för leveransen att nå sitt mål kan företagen ha intresse av att lägga mer eller mindre vikt vid pris, tid och klimatavtryck. Vid god planering av företagets frakt kan alla de här faktorerna beaktas och i slutänden skapa en transport som både ger en lägre slutkostnad och minimerar miljöpåverkan. På det här området är till exempel Fraktus en god samarbetspartner då deras fokus ligger på att skapa de bästa fraktmöjligheterna för sina kunder. De har bland annat en fraktkalkylator där du som kund lägger in information om din leverans inklusive hur du prioriterar de olika delarna klimatpåverkan, tid och pris. På det här sättet tas det bästa fraktalternativet för just dig och ditt företag fram.

Välj miljömedvetna fraktföretag

Både företag och privatpersoner är idag mycket mer miljömedvetna och ställer betydligt högre krav på system, processer och andra företag för att undvika för mycket negativ miljöpåverkan. Än är det en lång väg att gå för att nå uppsatta internationella mål men då transporter kan vara en rejäl miljöbov är det av stor vikt att just fraktföretag visar upp ett medvetet tänk. De måste visa upp transparenta system som visar omvärlden vilka steg de tar för att klimatkompensera de olika transportstegen, vilket ger konkreta resultat för världens miljöarbete. Därför blir det även viktigt för alla de företag som behöver boka transporter av olika slag, att de väljer just de företag som visar upp den här medvetenheten och miljöarbetet. Det är lätt att peka finger åt andra och tycka att andra borde göra bättre ifrån sig, men när man själv och företaget tar tag i sitt eget ansvar och gör medvetna val så visar det vägen för andra och kan förhoppningsvis skapa positiv påverkan på fler företag.