Miljövänlig tranport

Över jorden transporteras varje dygn otroliga mängder saker och passagerare. Det gör därför en enorm skillnad i miljöarbetet om dessa transporter sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Här kommer några tankar om vad framtiden bär med sig inom detta område.

Den miljövänliga bilen

Bilen är det vanligaste fordonet då vi transporterar olika saker eller passagerare. I takt med att de nya elbilarna gör sitt intåg över världen, blir de också betydligt miljövänligare. Den som gått i tankarna att köpa bil har numera flera val att göra. Att välja en elbil, eller en hybridbil kan vara några av valen. När man väljer bil är det viktigt att se över helhetskostnaden. En hybridbil kan vara dyrare i inköp, men dra mindre bensin i det långa loppet, då den även går på el.

Ett mer miljövänligt flyg i framtiden

Mycket forskning pågår för att göra flyget lite mer miljövänligt än vad det är idag. Biobränslen har tagits upp som en del av lösningen. Att vi ändrar våra flygvanor har varit en annan del av lösningen.

Bland annat KTH arbetar med de här frågorna. Där han man bland annat visioner om elflyg, som kan göra en viss skillnad, om än inte hela. Även vätgasdrivna flyg forskas det en del kring.

Att transportera på ett miljömässigt bra sätt

Att förflytta passagerare eller saker innebär i grunden att en hel del energi måste omvandlas. Det är hur vi får tag i den energin, och hur det i sin tur påverkar klimatet, som är den stora frågan. Förnyelsebara källor som solenergi har länge legat högt upp på listan, över kandidater som tar över, efter den inte så miljövänliga bensinen. I framtiden kommer det mesta som transporteras förmodligen i någon form att drivas med hjälp av solceller. Exakt hur det blir återstår dock att se.