Framtiden och miljön

När det kommer till framtiden inom transport och logistik är det tydligt att människor fortsätter att handla online. Därför kommer lager och en del transportföretag fortsätta att växa. Men det finns också en annan trend inom samhället, varpå alltfler människor vill handla lokalt.

Handla lokalt eller internationellt?

När människor shoppar i dagens samhälle är den första tanken ofta att kolla vad som finns tillgängligt online. En del handlar online nästan varje vecka från företag som Amazon och Ebay. Men det finns också en del människor som har blivit alltmer fokuserade på att handla lokalt, framförallt när det kommer till livsmedel. På så sätt ser trenderna olika ut när det kommer till olika branscher.

Livsmedelsindustrin är nämligen en av de branscher som står för mest utsläpp. Det är också av denna anledning som människor har valt att ta avstånd från livsmedel som fraktas hallvägs runt jorden i en frusen förpackning. Det handlar bland annat om kött från Brasilien och Australien. I Sverige handlar det också om att människor vill stötta lokala bönder, något som också hjälpt de svenska lantbrukarna väldigt mycket. Men det är också viktigt att ha i åtanke att överkonsumtion inom kläder och produkter inte heller är positivt.