Transport av bohag

När människor flyttar mellan olika länder kräver detta i de flesta fallen att ett externt bolag hyrs in för att flytta bohaget. En del familjer har flera kubikmeter av bohag som ska flyttas, varpå en container hyrs på ett skepp, medan andra bara har 2-3 kubikmeter som kan flygas. I vilket fall som helst kräver det hjälp från experter, varpå det finns flera olika företag som hjälper till med detta.

Hur ser processen ut?

När det kommer till att flytta bohag mellan olika länder börjar hela processen med att någon kommer hem till familjen för att mäta volymen på bohaget. Volymen räknas i sin tur i kubikmeter, varpå laster på 3-4 kubikmeter brukar gå bra att frakta på ett flygplan. Men när det kommer till volymer på fyra kubikmeter brukar generellt sett allt bohag fraktas på en båt. Detta beror på att det är väldigt dyrt att frakta saker på flygplan på grund av hur lite plats där är. På båtar finns det betydligt mer plats och det går till och med att hyra en hel container för att flytta alla sakerna.

Vad kostar det?

Vid flytt av bohag beror priset framförallt på två faktorer, nämligen avståndet mellan de olika platserna, samt hur snabbt bohaget behövs. Om man fraktar något på ett flygplan kostar det betydligt mer på grund av bristen på plats och att det går fortare. På en båt kostar det mindre då båten får plats med flera containrar, men det tar givetvis längre tid. Priset varierar också beroende på hur mycket bohag som ska flyttas, det vill säga hur många kubikmeter gods. Därför är det otroligt viktigt att personen som kommer och mäter sakerna i hemmet är duktig och kan uppskatta storleken på de olika sakerna.

En annan faktor som påverkar priset är också hur komplex processen är. Att handskas med Singapores tullmyndighet är exempelvis betydligt enklare än att handskas med en tullmyndighet i ett land där det är mycket korruption.

Vem betalar?

När det kommer till att betala företaget som hjälper till med att flytta bohaget kan detta funka på olika sätt. Det är nämligen vanligt att människor flyttar på grund av arbete, varpå det anställande bolaget går med på att betala olika typer av flyttjänster. Men det är också vanligt att folk flyttar på grund av egna anledningar, varpå privatpersoner kan betala själva.