Båtar

Båtar

Sedan människan först började tillverka olika typer av fartyg och båtar så har de varit nödvändiga för att kunna frakta olika typer av gods och produk

Miljövänlig transport

Miljövänlig transport

Transportsektorn har de senaste åren präglats av väldigt många svårigheter. Även om branschen fortsätter att växa finns det stora påtryckningar från c

Framtiden och miljön

Framtiden och miljön

När det kommer till framtiden inom transport och logistik är det tydligt att människor fortsätter att handla online. Därför kommer lager och en del tr