Båtar

Sedan människan först började tillverka olika typer av fartyg och båtar så har de varit nödvändiga för att kunna frakta olika typer av gods och produkter. Båtar har nämligen använts för att frakta saker sedan flera hundra år tillbaka. Exempelvis brukade vikingarna plundra olika platser i världen och ta med sig rikedomar tillbaka till Sverige. Dessutom lyckades det brittiska imperiet frakta opium till Kina, något som de tjänade otroliga summor pengar på.

Varför är båtar viktiga?

Enligt Transportstyrelsen i Sverige är det i stort sett lagligt för alla människor att äga en mindre båt. På så sätt är båtar betydligt mindre reglerade än exempelvis lastbilar och flygplan. Detta har en historisk förklaring, varpå båtarna sedan länge varit en frihet att kunna frakta saker och ting mellan olika platser till en låg kostnad. Dessutom körs båtar ofta på internationellt vatten, varpå nationell lagstiftning har mycket liten påverkan. Historiskt sett gör detta att båtar har fått tillverkas utan större insyn, vilket i sin tur gjort att de har kunnat maximera nyttan när det kommer till frakt av varor. Dessutom kräver stora fartyg betydligt mindre uppehälle och bränsle i jämförelse till ett stort flygplan.