Miljövänlig transport

Transportsektorn har de senaste åren präglats av väldigt många svårigheter. Även om branschen fortsätter att växa finns det stora påtryckningar från civilsamhället och politiker för att göra sektorn mer miljövänlig. Detta är något som innebär att en del transportföretag får det svårt att klara av att hålla sig lönsamma. Många transportföretag är nämligen beroende av att kunna köpa billigt bränsle, varpå de nu tvingas till att kolla på mer miljövänliga bränslealternativ. Denna artikel kommer därför kolla närmre på vad detta kommer innebära.

Alternativa bränslen

När det kommer till att driva båtar, flygplan och lastbilar på alternativa bränslen finns det ytterst få alternativ. Flygplan och båtar kräver nämligen väldigt mycket energi för att kunna drivas framåt. Av den anledningen att de vanliga bensin- och dieselmotorerna funkat väldigt bra, trots att de släpper ut väldigt mycket avgaser. Tyvärr är forskningen ännu inte tillräckligt långt fram för att kunna driva dessa färdmedel på elektricitet. Dessutom måste elektriciteten också vara miljövänligt framtagen för att det ska ha någon effekt på klimatet. Att bränna kol är exempelvis inte ett bra sätt att ta fram elektricitet, något som en del länder har tvingats till att göra.

Bränslesnåla transportmedel

Det har dock skett en del positiva förändringar, varpå tillverkarna av transportmedel har börjat ta fram mer bränslesnåla motorer. Exempelvis så är de allra nyaste flygmodellerna nästan 30 % mer bränslesnåla i jämförelse till de äldre modellerna. Detta har i sin tur hjälpt branschen då myndigheter och regeringar prisar flygbolag som köper flygplan som är mer bränslesnåla.