En föränderlig värld inom transport och logistik

En föränderlig värld inom transport och logistik

All transport och logistik handlar i huvudsak om att transportera produkter från en plats till en annan. Många företag är i ett ständigt behov av frakt och det kan ske genom bilar, tåg, flyg eller buss. Logistik betyder styrning, planering…