Underlätta för företagets transport och logistik

För dig som driver ett företag kan det vara behövligt med en välfungerande logistikkedja, både för att transportera verksamhetens egna produkter men också för att få levererat företagets inventarier och förbrukningsmaterial. Logistiken spelar en viktig roll för att utveckla företaget och höja dess lönsamhet, där flödet av varor påverkar kundservice och kostnader.

Med ett centralt Coworking space i Stockholm är det lätt att transportera varor till och från kontoret. Hos Workaround hittar du kontor inom tullarna, i city, på Södermalm och många andra ställen i Stockholm. Ett coworking space är en bra lösning för dig som vill dela kontor med människor inom många olika branscher, med stora möjligheter att knyta nya affärskontakter.

Minska klimatpåverkan

Digital teknik gör det möjligt att minska klimatpåverkan, och några av de bästa ställena att börja på är logistik och serverhallar. Detta kräver dock att man arbetar ”på tvärsen” enligt experten Eva Stattin. Alla funktioner och discipliner inom företaget behöver dra åt samma håll.

Kom överens i förväg

När du ska frakta företagets produkter från ett land till ett annat är det bra att anlita en speditör eller transportör. Speditören anordnar sjö-, flyg- och landtransporter, eller en kombination av dessa tre om du har det behovet. Speditörerna kan erbjuda kringliggande logistiktjänster också, som administration och lagerhållning. Här går det att sköta import- och exportförtullning och hantera de dokument som krävs för import och export. Speditören kan därmed inneha rollen som ett tullombud, men ditt eget företag har fortfarande ansvaret för att lämna rätt uppgifter till Tullverket i verksamhetens namn.

Om du inte vet vilken transportlösning som passar ditt företag bäst är det bra om du kontaktar en speditör. Du får du hjälp med att finna den lösning som passar bäst baserat på kostnader, varuslag och tidsramar. Om det endast är ett fåtal varor som ska exporteras och importeras till företaget kan du använda dig av postpaket. Det finns även kurirbolag och budfirmor som kan se till att försändelser anländer från utlandet. Köpare och säljare behöver vara väl överens om vilka leveransvillkor transporten ska ha. Hit hör exempelvis vem som ska betala och beställa transporten, och vem av er som är ansvarig för de transporterade produkterna samt därför behöver teckna en försäkring vid behov.

För att undvika ekonomiska bekymmer är det alltid bra att teckna en transportförsäkring. Om varorna försvinner eller skadas under lastning, transport eller lossning är det du som verksamhetsansvarig som står för risken. För dig som vill expandera internationellt finns också regional exportsamverkan, ett samarbete mellan organisationer och myndigheter.