Miljövänliga transporter

Företag arbetar idag effektivt och målmedvetet med att minska sin klimatpåverkan. Det arbetet inkluderar att underlätta och effektivisera företagets transporter. Detta gäller särskilt logistik eftersom en transport bör vara fullastad för att undvika onödiga extra körningar.

Hantverkare

Hantverkare arbetar med det mesta i vårt samhälle och kommer oundvikligen att behöva transportera sig själva, verktyg och material till sin arbetsplats med ett fordon. Det är viktigt att de fordon som hantverkare kör med är miljöanpassade för att även här minska deras miljöpåverkan. Hantverkare inom alla olika yrkesområden är viktiga för att vårt moderna samhälle ska kunna fungera.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning innefattar många olika områden, bland annat transporter av olika slag. Majoriteten av alla bostadsrättsföreningar arbetar kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan. Styrelsen i en bostadsrättsförening kan avlasta sig själva genom att anlita professionell fastighetsservice hos Nabo och istället fokusera på andra viktiga uppgifter. Nabo erbjuder fastighetsservice, både utvändig och invändig skötsel av en fastighet. Exempelvis tillsyn samt skötsel av allmänna utrymmen, avläsning av mätare och byte av ljuskällor, funktionskontroll av värmecentral, hantering av felanmälan och jourärenden samt rapportering av eventuella fel och brister.

Satsa på vår miljö

Transportsektorn kan bli mer miljövänlig genom att effektivisera sin logistik och se till att alla transporter är fulla, inga onödiga körningar. Mindre transportfordon kan gärna ersättas med hybrider eller eldrivna fordon. När det gäller tyngre och längre frakter för exempelvis budbilar eller hantverkare är hybrider troligtvis bästa alternativet i nuläget.

Företag och transport