Elbil till företaget – är det lönsamt?

Det är inte bara privatpersoner som sadlar om till laddningsbara bilar. Många företag inom transport och logistik väljer idag bort de fossildrivna bilarna för bilar med batteri. Att använda sig av elbilen privat har redan visat sig vara lönsamt, inte minst när det gäller ekonomi och miljö, men hur lönsamt är det inom transportbranschen?

Huruvida elbilar är lönsamma för företagare eller inte beror främst på vad det är för typ av transportföretag du har. En elbil kommer alltid att behöva laddas med Easee laddbox för att den ska kunna användas och både inköp och installation är en kostnad i sig.

Fördelar och nackdelar med elbil inom transport

+ Elbilar till transportföretaget är mycket bra för miljön, eftersom du inte släpper ut några farliga kemikalier i luften.

+ Du visar dina kunder att du värnar om miljön, vilket är positivt för företaget.

+ Dina chaufförer får en bekvämare och säkrare körupplevelse.

– Lämpar sig bäst för transportföretag med mindre körsträckor.

– Bilarna kommer behöva laddas på plats (kräver laddbox) eller på publika laddstationer (dyrt).

– Transportbilar med el är dyrare i inköp än fossildrivna bilar.

Transportfordon