Flygplan, det dyrare alterantivet
Båtar

Båtar

Sedan människan först började tillverka olika typer av fartyg och båtar så har de varit nödvändiga för att kunna frakta olika typer av gods och produk