Transport och logistik på landsbygden

För den som bedriver jordbruk på landsbygden är transport och logistik viktigt för en effektiv, hållbar och lönsam verksamhet. Driftskostnaderna hålls nere och grödorna kan odlas på ett mindre ansträngande sätt om det görs effektivt. Beroende på säsong kan en del maskiner behöva transporteras långa avstånd, även det kräver sin logistik för att transporten ska ske så effektivt som möjligt. För dig som har en elbil och bor på landsbygden kan ett sätt att hålla nere kostnaden för el vara att nyttja smartladdning från Tibber, vilket innebär att bilen kan laddas när elpriset är som lägst under ett dygn. Detta är möjligt tack vare en app. Förutom lägre elpris kan du se din laddningshistorik, batterinivå och lastbalansering.

Sveriges bönder för ett effektivt jordbruk

Att bedriva jordbruk innebär förutom transport och logistik att se till att förutsättningarna är så bra som möjligt. I Sverige utgör LRF – Sveriges Bönder en folkrörelse som arbetar just för bättre förutsättningar för effektiva jordbruk.

Företag och transport