Så får du bättre transport och logistik på bondgården

En bondgård är inte som vilken gård som helst. Oavsett om man har lantbruk eller jordbruk, handlar det ofta om stora områden man ska röra sig på och transportera alltifrån hö till djur. Därför är det viktigt att ha rätt logistik och rätt transportmöjligheter för att kunna driva ett effektivt jord- och lantbruk.

Den effektiva bondgården

För hundra år sedan var det fortfarande ovanligt med maskiner på bondgården. Då utfördes många av sysslorna för hand eller med hjälp av draghjälp från hästar och oxar. Det var så jord- och lantbruksarbetet hade utförts i urminnes tider. Men när oljan och de bensindrivna maskinerna introducerades, främst under första halvan av 1900-talet, medförde det stora förändringar för hela samhället – inte minst på gårdarna. Plötsligt var man inte längre beroende av den begränsade kapacitet man själv, en häst eller oxe hade. De som hade råd att införskaffa de nya och moderna jordbruksmaskinerna, märkte direkt hur deras gård effektiviserades. Ganska snabbt konkurrerades mindre och fattigare gårdar ut, då de inte kunde mäta sig med de modernare gårdarna som helt eller delvis skötte sin produktion med bensindrivna maskiner. Än idag är det omöjligt att bedriva en lukrativ gårdsproduktion utan maskiner av olika slag. Det lönar sig helt enkelt inte att bedriva ett lant- eller jordbruk på ett gammaldags vis. Även skogsbruket påverkades mycket av moderniseringen då det gick betydligt snabbare att såga ner ett träd med en motorsåg än för hand.

Maskiner för bättre transport och logistik

Oavsett om man har ett lantbruk, jordbruk eller skogsbruk så gynnas man av att ha rätt maskiner. Det gör arbetet mer effektivt på många sätt, men framförallt gynnar det lönsamheten tack vare det effektiva arbetssättet. Idag finns det väldigt många lantbruksmaskiner att välja mellan och man kan antingen köpa nya eller begagnade maskiner. Fördelen med att köpa nytt är att man får en garanti på maskinen och att man vet vad man köper. Dock är nya lantbruksmaskiner väldigt dyra och det är därför en av de största utgifterna en bondgård har. Lantbruksmaskiner går dessutom ofta sönder och det kostar mycket pengar att ständigt laga och köpa delar till dem. Men om man köper en ny maskin, är chansen större att hitta rätt delar till den. En äldre och begagnad maskin må vara betydligt billigare, men det är inte säkert att delarna till dem tillverkas, vilket är något man bör ha i åtanke när man funderar på att investera i en ny maskin till gården.

Den gemensamma faktorn för alla gårdar oavsett inriktning, är att man ständigt arbetar med stora och tunga föremål över stora ytor. Det är inte ovanligt att det rör sig om sträckor på flera kilometer

där höbalar eller djur ska transporteras och för det är maskinen en självklar vinnare. Med rätt lantbruksmaskiner blir logistiken och transporterna betydligt enklare och smidigare.